Home  -  Contact  -  Sitemap
Gebruikers login:

Probleemloos ZONDER onderbrekingen overstappen!

Keuzemenu

"Kies 1 voor sales, 2 voor support, 3 voor de administratie of 4 voor alle overige vragen". Met Xelion stel je eenvoudig keuzemenu's samen. Achter elk telefoonnummer kun je een ander menu activeren. Een keuze kan zelfs direct een volgend keuzemenu activeren.

Eenvoudig in te stellen

De gepatenteerde gebruikersinterface van Xelion maakt het maken van een keuzemenu eenvoudig.

Keuzemenu