Home  -  Contact  -  Sitemap
Gebruikers login:

Probleemloos ZONDER onderbrekingen overstappen!

Speeddial

Via SpeedDialscripts kunnen bepaalde telefoonfuncties via een pincode aangeroepen worden. Het betreft de volgende functies: Voicemail, Keuzemenu, Nachtstand, Niet storen, Doorschakelen, Hotdesking etc.